понеделник, 19 септември 2016 г.

АНЕКДОТИ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ


Резултат с изображение за галилей вбокс
Галилей встъпил в брак.Погълнат изцяло от научни занимания той веднага след сватбата си се посветил на тях и прекарал цяла нощ над работата си.Когато се прибрал в спалнята и понечил да си легне,скочил назад в недоумение и извикал на прислужника:
-Някой спи в леглото ми!
-Но това е вашата съпруга!
-Моята съпруга ли!?....Ах,да...,забравих,че се ожених вчера.
* * *

Биолог искал да направи сравнение между себе си и великия немски естественик Александър Хумболд,като казал,че тежестта на неговото тяло е само с един килограм по-малка от тежестта на Хумболд.
-Нищо чудно!-отвърнал колегата му.-За съжаление обаче този килограм се пада на главата ви.
* * *

Готфрид Келер се връщал една вечер толкова пиян,че не можел да си намери дома.В лутането си се натъкнал на друг късен минувач:
-Можете ли ми каза къде живее Готфрид Келер?
Запитаният се засмял:
-Та самият вие сте Готфрид Келер.
Това знам по-добре от вас.Но аз не ви питам кой съм,а къде живея!-викнал сърдито писателят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

коментари